Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

Amdanom Ni

I BRYNU TOCYN A CHAEL GWYBODAETH GYFFREDINOL AM ACHLYSURON

Mae gwasanaeth cadw lle dros y ffôn ar gael dydd Mawrth-dydd Gwener 11.00am-5.00pm.

Hefyd, bydd y Swyddfa Docynnau yn agor awr cyn amser dechrau'r perfformiad ac yn cau unwaith i'r sioe ddechrau.

Ar gyfer ymholiadau am y lleoliad, gan gynnwys hurio

Y Colisëwm

Liz Driscoll, Rheolwr
Elizabeth.a.driscoll@rctcbc.gov.uk

Theatr y Colisëwm
Mount Pleasant Street
Trecynon
Aberdâr
CF44 8NG

01685 652535

Y Parc a'r Dâr

Simon Davey, Rheolwr
simon.h.davey@rctcbc.gov.uk

Theatr y Parc a'r Dâr
Station Road
Treorci
CF42 6NL

01443 570030

YMHOLIADAU AM RAGLENNI

Angela Gould, Rheolwr Datblygu Rhaglenni'r Theatrau a Chynulleidfaoedd

Angela.gould@rctcbc.gov.uk

dan ofal Theatr y Colisëwm, Mount Pleasant Street,

Trecynon, Aberdâr CF44 8NG

01685 652 535

YMHOLIADAU AM FARCHNATA

Andrea Beecham, Swyddog Cynulleidfaoedd a Gwerthu Tocynnau

Andrea.d.beecham@rctcbc.gov.uk

 dan ofal Theatr y Colisëwm, Mount Pleasant Street,

Trecynon, Aberdâr CF44 8NG

01685 652 535

YMHOLIADAU TECHNEGOL

Robert Jones, Rheolwr Technegol

Robert.i.jones@rctcbc.gov.uk

dan ofal Theatr y Colisëwm, Mount Pleasant Street,

Trecynon, Aberdâr CF44 8NG

 01685 652 535

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.