Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

Y Colisëwm

Theatr y Colisëwm
Stryd Bryn Hyfryd
Trecynon
Aberdâr
CF44 8NG

Wedi'i nythu ar stryd breswyl yn Aberdâr, mae'r adeilad trawiadol hwn yn cynnig rhaglen amrywiol sy'n cynnwys comedi, cerddoriaeth, drama, adloniant ac achlysuron i'r teulu. Mae ffilmiau'r sinema ddigidol hefyd yn rhan hanfodol o'r rhaglen.


SUT I DDOD O HYD I THEATR Y COLISËWM, ABERDÂR

Mae arwyddion theatr brown yn dangos y ffordd i'r theatr yn Aberdâr.

Dilynwch yr A470 (cyffordd 32 gyda'r M4). Dilynwch yr arwyddion ar gyfer Aberdâr A4059, ac yna Hirwaun A4059. Yng nghylchfan Tesco, Aberdâr, dilynwch yr allanfa gyntaf a'r arwyddion ar gyfer Trecynon B4275 (Gadlys Road). Yn y brif groesfan goleuadau traffig (ger mynedfa'r parc), ewch syth ymlaen a throwch i'r dde yn y troad cyntaf sy'n arwain at Broniestyn Terrace. Bydd y troad nesaf i'r chwith (Park Grove) yn eich arwain chi at faes parcio am ddim Theatr y Colisëwm.


PARCIO

Mae gan Theatr y Colisëwm faes parcio am ddim wrth ymyl y ganolfan.ORIAU AGOR THEATR Y COLISËWM

Mawrth-Gwener 11.00am-2.00pm

Wyneb yn Wyneb: Yn ystod oriau agor y Swyddfa Docynnau sydd wedi'u rhestru uchod

Dros y Ffôn ar 03000 040 444 dydd Mawrth-dydd Gwener 11.00am-5.00pm.

CYNLLUNIAU SEDDI

Mae gan Theatr y Colisëwm awditoriwm â 588 o seddi ar ogwydd yn dechrau yn rhes K yn y seddi gwaelod ac yn symud i fyny i ffwrdd o'r llwyfan. Mae yna olygfa arbennig o bob sedd yn y Theatr.

Coliseum Seating Plan 2021
Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.