Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

HYGYRCHEDD

Mae llawer o filiynau o bobl yn defnyddio'r we. Mae rhai ohonyn nhw'n wynebu amrywiaeth o rwystrau yn eu bywydau. Gall hyn olygu eu bod yn lliwddall, yn rhannol ddall, yn gwbl ddall neu'n cael problemau o ran symudedd. Er mai dim ond rhai enghreifftiau yw'r rhain, mae'n hawdd deall fod anawsterau o'r fath yn effeithio ar y ffordd mae'r bobl yma'n defnyddio'r rhyngrwyd.

Mae hygyrchedd ar y We yn golygu bod yn addas ar gyfer pob defnyddiwr, gan sicrhau bod modd i bawb wneud y defnydd gorau o'r wefan. Dydy hygyrchedd ddim yn fater i bobl anabl yn unig. Mae safle hygyrch yn ei gwneud hi'n hawdd i bawb ddod o hyd i wybodaeth a'i defnyddio yn gyffredinol.

Nod y wefan yma yw bod mor gyflawn a hawdd ei defnyddio â phosibl ar gyfer pob grŵp o bobl sy'n defnyddio pob math o offer. Er bod dim modd i unrhyw wefan fod yn gwbl hygyrch i bawb, a does dim un gyfres o brofion awtomatig yn feincnod ar gyfer pob sefyllfa, rydyn ni wedi ystyried hygyrchedd wrth gynllunio'r wefan yma.

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.