Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

Rydyn ni wedi aildrefnu panto blynyddol Theatrau RhCT ar gyfer Nadolig 2021 o ganlyniad i'r Coronafeirws

25 Awst 2020
Rydyn ni wedi aildrefnu panto blynyddol Theatrau RhCT ar gyfer Nadolig 2021 o ganlyniad i'r Coronafeirws

Y bwriad oedd llwyfannu Dick Whittington ar gyfer y panto eleni yn Theatr y Colisëwm Aberdâr a Theatr y Parc a'r Dâr Treorci, ond mae mesurau cadw pellter cymdeithasol sy'n hanfodol ar gyfer diogelu lles y cast, y gynulleidfa a'r staff yn golygu bod llwyfannu'r panto'n amhosibl eleni.

Rydyn ni'n ymfalchïo yn y ffaith ein bod ni'n wneuthurwyr theatr sy'n creu a chynhyrchu ein panto ein hunain. Roeddem wedi dod â chast gwych at ei gilydd, adeiladu'r set ac wedi gwneud y gwisgoedd. Rydyn ni'n hynod siomedig nad oes modd i ni rannu'r gwaith hyn gyda chi eleni, yn ôl y disgwyl, ond rydyn ni'n gweithio'n galed i ddod â'n panto hudolus yn fyw yn barod ar gyfer dechrau dathlu'r Nadolig y flwyddyn nesaf.

Byddan nhw'n cysylltu â chwsmeriaid a oedd eisoes wedi archebu tocynnau dros yr wythnosau nesaf i drefnu naill ai trosglwyddo eu tocynnau i berfformiad y flwyddyn nesaf neu gynnig ad-daliad llawn.

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.