Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

Y newyddion diweddaraf ynghylch Covid-19

26 Mawrth 2020
Y newyddion diweddaraf ynghylch Covid-19

Diolch am fod yn amyneddgar. Rydyn ni'n gweithio gyda chynhyrchwyr a hyrwyddwyr ein perfformiadau sydd ar y gweill i'w haildrefnu a rhoi ad-daliadau ar gyfer perfformiadau sydd wedi'u canslo cyn gynted ag y bo modd.

Perfformiadau sydd wedi'u canslo

 • RSD Extravaganza
 • An Afternoon with Chris Gascoyne
 • Dad's Army Radio Show
 • Saving Grace featuring Robert Plant & Suzi Dian
 • Robert White Tank Top Tour 2

Rydyn ni wrthi'n cysylltu â chwsmeriaid sydd wedi prynu tocynnau ar gyfer y perfformiadau yma sydd wedi'u canslo i gynnig ad-daliad llawn.

Perfformiadau wedi'u haildrefnu • Jesus Christ Superstar - Dydd Mercher 21 Ebrill - Dydd Sadwrn 24 Ebrill 2021
 • One Night Of Queen: Gary Mullen & The Works – Dydd Iau 23 Mehefin 2022
 • Francis Rossi : I Talk Too Much - Dydd Mercher 11 Awst 2021
 • 80’s Live – Dydd Gwener 10 Medi 2021
 • The Magic Of Motown - Dydd Sadwrn 18 Medi 2021.
 • Milkshake Live – Milkshake Monkey’s Musical - Dydd Sul 10 Hydref 2021
 • An Evening with Shane Williams - Dydd Gwener 22 Hydref 2021
 • An Evening With Mal Pope – Dydd Mercher 3 Tachwedd 2021
 • The Sound of Music - Dydd Mercher 3 Tachwedd - Dydd Sadwrn 6 Tachwedd 2021.
 • Dick Whittington - Nadolig 2021
 • Owen Money JukeBox Heroes 3 – Dydd Sadwrn 5 Mawrth 2022
 • One Night In Dublin - Dydd Gwener 18 Mawrth 2022
 • Ultimate Classic Rock Show – Dydd Sadwrn 02 Ebrill 2022
 • Sweet Caroline: The Ultimate Tribute to Neil Diamond - Dydd Gwener 17 Mehefin 2022
 • One Night Of Queen: Gary Mullen & The Works – Dydd Iau 23 Mehefin 2022

Does dim angen i chi wneud unrhyw beth yn achos cynyrchiadau wedi'u haildrefnu.

Bydd eich tocynnau'n ddilys ar gyfer y dyddiadau newydd a byddwn ni'n cysylltu â chi ar ôl i ni ailagor i gadarnhau'r dyddiad newydd

Byddwch yn effro i'r ffaith ein bod ni'n gweithio gyda llai o staff ac adnoddau. Rydyn ni'n brysur yn rhoi ad-daliadau i gwsmeriaid ac yn aildrefnu perfformiadau. Fydd dim modd i ni ymateb i ymholiadau ynghylch perfformiadau wedi'u haildrefnu ar hyn o bryd.

Perfformiadau heb eu canslo a'u haildrefnu

Os ydych chi wedi prynu tocynnau i weld perfformiad sydd ddim ar y rhestr uchod, y bwriad yw cynnal y perfformiad yn ôl y disgwyl. Mae'r sefyllfa yma'n newid yn gyson felly cadwch lygad ar y dudalen yma'n rheolaidd – does dim angen i chi gysylltu â ni.

Byddwn ni'n diweddaru'r dudalen yma unwaith y bydd rhagor o wybodaeth gyda ni.

Mae modd i chi e-bostio theatrau@rctcbc.gov.uk gydag ymholiadau ynghylch tocynnau.

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.