Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

Whole Lotta Rock 'n' Pop Going On!

Canolfan: Y Colisëwm Dyddiad: 10 Mehefin 2022
Whole Lotta Rock 'n' Pop Going On!

Perfformiadau

  • Dydd Gwener 10 Mehefin 2022 7:30pm

Cyflwyniad 57 Chevy, ar y cyd â Theatrau Rhondda Cynon Taf

Yn llawn dop o egni cerddoriaeth fyw oes aur Roc a Rôl, y clasuron Americanaidd traddodiadol, hyd at ddyddiau penigamp Disgo – mae'r sioe wych yma'n wledd o ganeuon poblogaidd i chi. Dawnsiwch, curo'ch dwylo a chanu nerth eich pen!

Dewch i ymuno â ni ar daith llawn atgofion o ganeuon pop a roc poblogaidd – mae cerddoriaeth fyw yn ei hôl!

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.