Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

Wedi'i ohirio: West

Drama
Wedi'i ohirio: West

Dydd Iau 4 Mehefin 7.30pm

Y Parc a'r Dâr

Tocynnau - £12.00
Gostyngiadau - £10.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Gan Owen Thomas

Wedi'i chyfarwyddo gan Gareth John Bale

West yw'r ddrama newydd sbon gan Owen Thomas, awdur arobryn Grav.

Yn chwarae'r prif rannau mae Gareth John Bale a Gwenllian Higginson. Mae'r ddrama deimladwy yma yn archwilio bywydau dau o Gymry sy'n syrthio mewn cariad ac yn gadael Cymru er mwyn dilyn bywyd newydd yn y Byd Newydd. A ninnau'n ôl yn y 19eg ganrif, rydym ni'n dilyn eu stori: y caledi a'r anturiaethau y maen nhw'n eu hwynebu yn ogystal â'r cymeriadau maen nhw'n cwrdd ar hyd y ffordd.

Wedi'i hysgrifennu mewn arddull delynegol, farddonol ac wedi'i chyflwyno gan ddefnyddio set fach iawn ac arddull perfformiad corfforol, mae'r ddrama deimladwy hon yn un ddoniol sy'n cynhesu'r galon.

Cefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Theatrau RhCT

Perfformiadau

  • Dydd Iau 4 Mehefin 2020 7:30pm
Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres
ident/coliseumCreated with sketchtool.ident/parkdareCreated with sketchtool.

Croeso!

Ble clywsoch chi am Theatrau Rhondda Cynon Taf?

Diolch

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i un o'n theatrau yn fuan.

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.