Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

Tyketto: Strength in Numbers tour

Cerddoriaeth
Tyketto: Strength in Numbers tour

Dydd Gwener 8 Mawrth 7.30pm

Y Colisëwm

Tocynnau - £21.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Taith 25 mlynedd ers y daith Strength in Numbers

Wedi'i chefnogi gan y band roc o Gymru, Kane’d

Rhyddhaodd y band roc o America, Tyketto, ei albwm cyntaf llwyddiannus yn 1991, sef ‘Don’t Come Easy’ (a gyflwynodd y gân hynod drawiadol, ‘Forever Young’). Yn dilyn hynny, rhyddhaodd y band ei albwm, Strength In Numbers, yn 1994.

Teithiai’r band yn ddi-stop trwy gydol 1994, ac yn yr un flwyddyn, ei fideo ar gyfer y gân 'The End of The Summer Days' oedd y fideo mwyaf poblogaidd ar MTV. Yn gyflym iawn, daeth caneuon fel 'Rescue Me', 'Catch My Fall', 'Meet Me in The Night' a 'The Last Sunset' yn boblogaidd dros ben.

Cofleidiodd y rheiny o'r DU y band, a'r albwm. Am chwarter canrif, âi'r band ar deithiau ar hyd a lled Lloegr, Yr Alban, Cymru ac Iwerddon.

I ddathlu 25 mlynedd ers rhyddhau'r albwm, bydd y band yn mynd ar daith o amgylch y DU ym mis Mawrth. Bydd yn perfformio pob cân o’r albwm Strength in Numbers.

Os ydych chi wedi prynu tocyn oddi wrth Choice Tickets ar gyfer y sioe wreiddiol i'w chynnal yng Nghanolfan y Miwni a dydych chi ddim wedi cael eich arian yn ôl eto, cysylltwch â munients@gmail.com .

Os ydych chi wedi prynu tocyn papur yn uniongyrchol o Ganolfan y Miwni neu werthwr tocynnau arall, anfonwch ebost i munients@gmail.com am gyfarwyddiadau pellach am sut i gyfnewid eich tocyn ar gyfer y lleoliad newydd.


Perfformiadau

  • Dydd Gwener 8 Mawrth 2019 7:30pm
Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres
ident/coliseumCreated with sketchtool.ident/parkdareCreated with sketchtool.

Croeso!

Ble clywsoch chi am Theatrau Rhondda Cynon Taf?

Diolch

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i un o'n theatrau yn fuan.

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.