Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

Toy Story 4 (U)

Sinema
Toy Story 4 (U)

Dydd Gwener 19 Gorffennaf - Dydd Iau 25 Gorffennaf

Y Parc a'r Dâr

Tocynnau - £6.15
Gostyngiadau - £3.70
Tocyn Teulu - £14.80
Spectol 3D - £1.40

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Mae Woody bob amser wedi bod yn siŵr o'i le yn y byd, a'i flaenoriaeth yw gofalu am ei blentyn, boed hynny'n Andy neu Bonnie. Ond pan mae Bonnie yn ychwanegu tegan newydd o'r enw "Forky" i'w hystafell, mae antur fawr ochr yn ochr â ffrindiau hen a newydd yn dangos i Woody a'r teganau pa mor fawr yw'r byd mewn gwirionedd

Perfformiadau

  • Dydd Gwener 19 Gorffennaf 2019 7:00pm
  • Dydd Sadwrn 20 Gorffennaf 2019 11:00am 2:30pm
  • Dydd Llun 22 Gorffennaf 2019 4:00pm
  • Dydd Mawrth 23 Gorffennaf 2019 4:00pm 3D 7:00pm 3D
  • Dydd Mercher 24 Gorffennaf 2019 4:00pm 7:00pm
  • Dydd Iau 25 Gorffennaf 2019 4:00pm 7:00pm
Key:
Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres
ident/coliseumCreated with sketchtool.ident/parkdareCreated with sketchtool.

Croeso!

Ble clywsoch chi am Theatrau Rhondda Cynon Taf?

Diolch

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i un o'n theatrau yn fuan.

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.