Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

Tickledom- An Enchanting Family Musical

Canolfan: Y Parc a'r Dâr Dyddiad: 6 - 7 Mai 2022 Celfyddydau: Achlysuron i Blant
Tickledom- An Enchanting Family Musical

Perfformiadau

  • Dydd Gwener 6 Mai 2022 6:00pm
  • Dydd Sadwrn 7 Mai 2022 2:00pm

Llyfr a Geiriau gan John Manders

Cerddoriaeth a Geiriau gan Matthew Brind

Wedi'i chyfarwyddo gan Paul Boyd

Mae'r sioe gerdd lawn yma yn arddull y West End yn serennu'r actores chwedlonol Su Pollard fel Fluella the Ice Witch a Derek Moran o Milkshake (Channel 5) fel Basil.

Mae'r Dywysoges Violet a'i ffrindiau chwilfrydig ar daith beryglus i ddod o hyd i flodau'r ysgorpionllyd a fydd yn dadwneud y felltith a gafodd ei rhoi ar Tickledom gan y wrach oer rewllyd, Fluella. Gydag ellyllon iâ, crwydriaid a chreaduriaid rhyfeddol eraill, dyma antur hudolus, gerddorol i'r teulu cyfan y byddwch chi'n ei chofio ymhell ar ôl diwedd y sioe!

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.