Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

The Wedding Singer

Achlysur i'r Gymuned
The Wedding Singer

Dydd Mercher 6 Tachwedd - Dydd Sadwrn 9 Tachwedd

Y Colisëwm

Balconi - £12.00
Corau - £11.00
Gostyngiadau yn y corau yn unig - £10.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Cyflwynir gan Colstars

Paratowch i chwerthin a dawnsio fel ei bod yn 1985!

Bydd cariad yn sicr o ennill y dydd yn y fersiwn gyffrous yma o ffilm boblogaidd Adam Sandler.

Rhannwch daith Robbie, wrth iddo geisio goresgyn ei anffawd wrth yr allor a dod o hyd i ferch ei freuddwydion. Yn lwcus iddo fe, mae hi i'w chanfod rhywle, a bydd Robbie yn gwneud pob dim i wireddu'r freuddwyd yna!

Oed 11+

Perfformiadau

  • Dydd Mercher 6 Tachwedd 2019 7:00pm
  • Dydd Iau 7 Tachwedd 2019 7:00pm
  • Dydd Gwener 8 Tachwedd 2019 7:00pm
  • Dydd Sadwrn 9 Tachwedd 2019 7:00pm
Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres
ident/coliseumCreated with sketchtool.ident/parkdareCreated with sketchtool.

Croeso!

Ble clywsoch chi am Theatrau Rhondda Cynon Taf?

Diolch

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i un o'n theatrau yn fuan.

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.