Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

The Ultimate Classic Rock Show

Canolfan: Y Colisëwm Dyddiad: 2 Ebrill 2022 Celfyddydau: Cerddoriaeth
The Ultimate Classic Rock Show

Perfformiadau

  • Dydd Sadwrn 2 Ebrill 2022 7:30pm

Mae'r achlysuron yma'n cael eu haildrefnu. Mae'r holl docynnau a gafodd eu prynu ar gyfer y dyddiad gwreiddiol yn ddilys ar gyfer y dyddiad newydd.

Tynnwch y llwch oddi ar eich gitâr aer am noson lawn o anthemau roc clasurol.

Ymunwch â ni ar siwrnai roc gyffrous a fydd yn eich gwefreiddio ac yn codi hiraeth ar yr un pryd. Byddan nhw’n perfformio un gân ysgubol ar ôl y llall, anthem ar ôl anthem gyda chywirdeb gwych a llawer o egni, a bydd sioe oleuadau anhygoel gyda nhw hefyd.

Dros ddwy awr o ganeuon roc clasurol gan artistiaid enfawr fel Eric Clapton, Led Zeppelin, Queen, Pink Floyd, Deep Purple, Free, The Eagles a Jimi Hendrix. Rydyn ni’n addo y byddwch ar eich traed drwy’r nos!

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.