Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

The three Musketeers - a comedy adventure

Comedi Drama
The three Musketeers - a comedy adventure
T3 M Resized For Web 3 Credit Matt Austin
T3 M Resized For Web 4 Credit Matt Austin
T3 M Resized For Web Credit 6 Credit Matt Austin
T3 M Resized For Web Credit Matt Austin

Dydd Iau 19 Medi 7.30pm

Y Colisëwm

Tocynnau - £19.00
Gostyngiadau - £17.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Mae cwmni arobryn Le Navet Bete yn cyflwyno antur gomedi ddoniol newydd a fydd yn gadael pawb yn eu dyblau'n chwerthin, o Bontypridd i Baris.

Gyda dim ond baguette a'i farch amheus yn gwmni iddo, ymunwch â'r penboeth D'Artagnan wrth iddo deithio i Baris i ddod yn Fysgedwr, yn llawn rhodres a chyffro plentynnaidd. Fydd pethau'n mynd o chwith? Siŵr o fod. Gyda phedwar actor a thros 30 o gymeriadau, dyma fydd eu hantur fwyaf anhrefnus erioed!

Ynghyd â'r criw yma, bydd y cyfarwyddwr John Nicholson (Peepolykus, BBC Radio 4), y coreograffydd nodedig Lea Anderson MBE (The Cholmondeleys) a'r dylunydd set enwog Ti Green (Touching the Void, Old Vic Bryste / taith genedlaethol) yn sicrhau mai hon fydd sioe fwyaf a mwyaf cythryblus y cwmni hyd yma!

Hyd y perfformiad: Tua 2 awr (yn cynnwys egwyl)

Ar gyfer: 7 oed a hŷn

SIDE-SPLITTINGLY FUNNY’ ★★★★★ Broadway World on Dracula: The Bloody Truth
‘HILARIOUS… HIGHLY-ENTERTAINING’ ★★★★★ TheatreNews on Dracula: The Bloody Truth

Perfformiadau

  • Dydd Iau 19 Medi 2019 7:30pm
Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres
ident/coliseumCreated with sketchtool.ident/parkdareCreated with sketchtool.

Croeso!

Ble clywsoch chi am Theatrau Rhondda Cynon Taf?

Diolch

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i un o'n theatrau yn fuan.

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.