Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

The Nutcracker

Canolfan: Y Parc a'r Dâr Celfyddydau: Dawnsio
The Nutcracker
Nutcracker 2
Nutcracker 3
Nutcracker 4
Nutcracker5
Nutcracker 6
Nutcracker 7
Nutcracker 8

wedi'i chyflwyno gan Rubicon Dance Company

Ymunwch â ni ar daith hudol i weld Nadolig William a'i deulu a chael blas ar fyd breuddwydiol Carys wrth i'w hewythr Idris drefnu brwydr, storm eira a 'Sioe Amrywiol Ewythr Idris!'

Mae'r sioe yma'n ffefryn i'r teuluoedd a ddaeth i weld perfformiadau agoriadol yn 2021, ac mae'r cwmni dawns Rubicon yn falch i gyhoeddi'r bale cyntaf o'i fath yng Nghymru i gynnwys cast cyfoethog o gymeriadau adnabyddus o Gymru, gan gynnwys yr Ewythr Idris, Bop Sheila, Bopa Linda a'r Fari Lwyd!

Mae'r cynhyrchiad hefyd yn cynnwys perfformiad gan y 'Snowflakes', sydd wedi perfformio yng Nghaerdydd yn rhan o ddathliadau'r Jiwbilî Platinwm. Mae coreograffi'r 'Snowflakes' wedi'i ddewis gan Laurence, ac mae'r dawnsio, symud ac actio yn cyfleu ei feddylfryd unigryw.

Coreograffi gan Jamiel Laurence

Cerddoriaeth gan Duke Ellington a Pyotr Illich Tchaikovsky

Cynlluniwyd y set a'r gwisgoedd gan Rhiannon Matthews

Cynlluniwyd gwisgoedd y 'Snowflakes' gan Jacob Steed

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

AD Disgrifiad Sain


Sylwebaeth fyw wedi'i chydblethu â deialog yr actorion ydy disgrifiad sain. Caiff y sylwebaeth ei throsglwyddo drwy benset sy'n gysylltiedig â'r system sain is-goch. Bydd sesiwn fer 'nodiadau'r rhaglen' yn cael ei chynnal cyn y cynhyrchiad, sy'n esbonio'r awyrgylch, gwisgoedd, cymeriadau a'r antur.

BSL Iaith Arwyddion Prydain


Mae perfformiadau iaith arwyddion yn berffaith i'r rhai sy'n defnyddio'r iaith. Fel arfer, mae arwyddwyr sydd wedi derbyn hyfforddiant Iaith Arwyddion Prydain ('BSL') yn sefyll ar un ochr y llwyfan ac yn dehongli'r sgript sydd gan y perfformwyr ar yr un pryd ag y mae'n cael ei pherfformio.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.

T Taith Gyffwrdd


Mae 'Taith Gyffwrdd' ar gyfer unigolion sy'n ddall neu sydd â nam ar eu golwg er mwyn iddyn nhw ddod yn gyfarwydd â'r set cyn y perfformiad.

C Ffilm/Perfformiad â Chapsiynau


Mae capsiynau’n dangos deialog ar y sgrin (tebyg i is-deitlau) a hefyd yn disgrifio sŵn/sain y ffilm/perfformiad. Mae hyn yn rhoi cyfle i aelodau’r gynulleidfa sy’n Fyddar/fyddar neu’n drwm eu clyw ddilyn y sgript a'r hyn sy'n digwydd yn y ffilm/perfformiad ar yr un pryd.

Ar gyfer perfformiadau byw, mae'r sgrin ar ochr y llwyfan.