Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

The Lion Speaks Tonight

Scott Quinnell and his son, Steele

Canolfan: Y Colisëwm Dyddiad: 30 Medi 2022 Celfyddydau: Amrywiaeth/Adloniant Ysgafn
The Lion Speaks Tonight

Perfformiadau

  • Dydd Gwener 30 Medi 2022 7:30pm

Paratowch am brofiad unigryw a bythgofiadwy gydag arwr rygbi Cymru, Scott Quinell, wrth iddo rannu rhai o gyfrinachau rhyfeddol ei yrfa ddisglair.

Bydd Scott yn siarad yn agored ac yn onest am dyfu i fyny gyda chewri’r gêm, ei brofiad o ddysgu darllen ac ysgrifennu ar ôl ymddeol a dod yn seren y byd teledu a radio. Bydd straeon doniol yn ogystal â lluniau a delweddau o'i fywyd lliwgar sydd heb eu gweld o'r blaen - dyma gyfle i weld Scott mewn ffordd gwbl newydd.

Bydd ei fab, Steele, yn ymuno â Scott ar y llwyfan ac yn rhannu ei safbwynt ef o rai o’r straeon wrth edrych i lawr ar ei dad (yn llythrennol!). Bydd Steele hefyd yn perfformio rhai o’r caneuon gorau o sioeau cerdd!

Hefyd, bydd sesiwn holi ac ateb, felly os oes gyda chi gwestiwn i Scott neu Steele, dyma'ch cyfle chi i'w holi nhw'n dwll!


Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.