Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

WEDI'I GANSLO: The Invisible Man

Canolfan: Y Colisëwm Dyddiad: 13 - 14 Hydref 2022 Celfyddydau: Comedi Drama
WEDI'I GANSLO: The Invisible Man

Perfformiadau

  • Dydd Iau 13 Hydref 2022 7:30pm
  • Dydd Gwener 14 Hydref 2022 1:00pm

Yn sgil yr ansicrwydd parhaus ynghylch cyfyngiadau Covid 19, mae’r sioe yma bellach wedi’i haildrefnu ar gyfer Dydd Iau 13 a dydd Gwener 14 Hydref. Bydd y Swyddfa Docynnau yn cysylltu â phawb sydd â thocynnau i drafod opsiynau.

Gan HG Wells

Cynhyrchiad ar y cyd rhwng Black RAT Productions a Sefydliad y Glowyr Coed Duon

Comedi newydd sbon wedi'i ysgrifennu a'i gyfarwyddo gan Richard Tunley

Cynllun gan Sean Crowley

Golau gan Robin Bainbridge

Mae Black RAT Productions nôl yn y theatrau o'r diwedd ac i ddathlu, wedi creu cynhyrchiad gwreiddiol o glasur arswyd sci-fi HG Wells.

Cymru, 1933. Mae The Invisible Man, yn serenu Claude Rains, yn dychryn cynulleidfaoedd ledled y byd.

Mae gweithlu bach Neuadd y Gweithwyr Aberllanpencwm, sy'n dyblu fel neuadd bingo a sinema, yn croesawu cynulleidfaoedd i wylio The Invisible Man. O ganlyniad i drafferthion technegol mae rhaid i weithwyr y sinema adrodd y stori eu hunain. Mae pethau rhyfedd yn dechrau digwydd. Ai cyd-ddigwyddiad yw'r rhain? Yntau'r dyn anweledig ei hun sy'n gyfrifol?

Mae'r cynhyrchiad newydd yma gan gast anhygoel o 4 actor a digon o gyfraniadau gan y gynulleidfa yn llawn comedi corfforol, cerddoriaeth, byrfyfyrio, hud a lledrith a rhithiau. Dyma gynhyrchiad gwreiddiol o un o glasuron HG Wells trwy arddull Black RAT.


Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.