Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

The Christians

Cerddoriaeth
The Christians

Dydd Gwener 31 Mai 7.30pm

Y Colisëwm

Tocynnau - £23.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

A bandiau eraill

Mwynhaodd The Christians ganmoliaeth enfawr yn ystod yr 80au a'r 90au cynnar gyda chyfres ddiddiwedd o ganeuon dwys ond eto'n gymdeithasol ymwybodol hefyd: Forgotten Town, Ideal World, Born Again, Harvest for the World, What’s in a Word, Hooverville, Words, Father, The Bottle a llawer mwy.

Y prif leisydd enigmatig Garry Christian yw dyn blaen y band, a'i lais nodedig, hynod gryf a hudolus sydd eisoes wedi'i ddisgrifio gan y Daily Mirror fel "un o leisiau gorau'r byd pop". Mae'r band yn dychwelyd i'r llwyfan ac yn barod i'ch gwefreiddio gyda'u perfformiadau byw anhygoel.

Dewch i weld y perfformwyr rhyfeddol o'r 80au a chglywed pob un o'u caneuon ysgubol yn ogystal â sawl cân o'u halbymau diweddaraf.

' the best gig I've ever been to' Chris Evans

Perfformiadau

  • Dydd Gwener 31 Mai 2019 7:30pm
ident/coliseumCreated with sketchtool.ident/parkdareCreated with sketchtool.

Croeso!

Ble clywsoch chi am Theatrau Rhondda Cynon Taf?

Diolch

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i un o'n theatrau yn fuan.

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.