Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

Sweet Caroline

The Ultimate Tribute to Neil Diamond

Canolfan: Y Colisëwm Dyddiad: 17 Mehefin 2022 Celfyddydau: Cerddoriaeth
Sweet Caroline
180312 Neil Diamond 0075
180312 Neil Diamond 0310
180312 Neil Diamond 0484
180312 Neil Diamond 0756

Perfformiadau

  • Dydd Gwener 17 Mehefin 2022 7:30pm

Mae'r achlysuron yma'n cael eu haildrefnu. Mae'r holl docynnau a gafodd eu prynu ar gyfer y dyddiad gwreiddiol yn ddilys ar gyfer y dyddiad newydd.

On'd oedden nhw'n ddyddiau da...? Yn cyflwyno Sweet Caroline, sioe deyrnged i Neil Diamond gyda Gary Ryan o 'Stars in Their Eyes' yn serennu.

Gan fynd yn ôl i'r dechrau, mae'r daith gerddorol yma'n dathlu 50 mlynedd o'r eicon. Mae Neil Diamond wedi gadael gwaddol o ganeuon eiconig yn cynnwys Red Red Wine, Cracklin’ Rosie, The Jazz Singer, Forever In Blue Jeans, America, Love On The Rocks ac wrth gwrs, y bythgofiadwy Sweet Caroline.

Yn dod gan gynhyrchwyr Fastlove a Magic Motown, mae'r sioe fyw syfrdanol yma'n dathlu'r gerddoriaeth sydd wedi goroesi ac yn cyflwyno gwledd o bopeth Diamond ichi.

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.