Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

Sophie Evans

Cerddoriaeth
Sophie Evans

Dydd Gwener 22 Tachwedd - Dydd Sadwrn 23 Tachwedd

Y Parc a'r Dâr

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Oherwydd bod y gwaith adnewyddu yn Theatr y Parc a'r Dâr Treorci, ar ei hôl hi ychydig, bydd raid gohirio dyddiadau sioe Sophie Evans ym mis Medi yn y theatr tan ddydd Gwener 22 a dydd Sadwrn 23 Tachwedd.

Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 03000 040 444 i gyfnewid eich tocynnau am docynnau i un o'r perfformiadau newydd neu i gael ad-daliad llawn. Rydyn ni’n ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra

Mae tocynnau ar gael o hyd ar gyfer Sioe Sophie ddydd Mercher 25 Medi yn yr Eglwys Norwyaidd– ewch i wefan https://www.ticketmaster.co.uk...


Yn syth o serennu yn y sioe gerdd boblogaidd Wicked fel Glinda, ymunwch â'r dalent leol Sophie Evans yn y cyngerdd arbennig yma sy'n dathlu ei hoff ganeuon poblogaidd.

Roedd Sophie wedi swyno cynulleidfaoedd teledu gyntaf yn 2010 pan oedd hi'n 17 oed, a hynny ar sioe dalent Andrew Lloyd Webber 'Over the Rainbow' ar BBC 1. Yn fuan iawn fe brofodd ei hun yn seren ar y llwyfan a'r sgrin fach.

Er iddi fethu â chyrraedd y brig ar y sioe, yn y pen draw daeth y ferch o Donypandy o hyd i'r ffordd frics melyn drwy chwarae rhan Dorothy yn The Wizard of Oz yn y London Palladium.

Ers hynny, mae wedi serennu ar y llwyfan yn Lord of the Dance a You Won’t Succeed On Broadway If You Don’t Have Any Jews ac ar y sgrin fawr yn y ffilmiau poblogaidd Pride a The World’s End.

Perfformiadau

  • Dydd Gwener 22 Tachwedd 2019 7:30pm
  • Dydd Sadwrn 23 Tachwedd 2019 7:30pm
Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres
ident/coliseumCreated with sketchtool.ident/parkdareCreated with sketchtool.

Croeso!

Ble clywsoch chi am Theatrau Rhondda Cynon Taf?

Diolch

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i un o'n theatrau yn fuan.

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.