Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

Shakespeare Schools Festival

Drama
Shakespeare Schools Festival
Mae’r digwyddiad yma wedi dod i ben

Y Colisëwm

Tocynnau - £9.50
Gostyngiadau - £7.00
Grwpiau Ysgol - £6.50

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Ymunwch â’r ŵyl ddrama ieuenctid mwyaf yn y byd! Dewch i weld dramâu Shakespeare fel erioed o’r blaen!

 Dathlwch iaith, hud a phosibiliadau Shakespeare yn ystod noson wefreiddiol o theatr lle bydd ysgolion lleol yn llwyfannu cyfres o gynyrchiadau unigryw.

 7 Tachwedd

Macbeth -Heolgerrig Primary School

Twelfth Night - Mountain Ash Comprehensive School

Romeo and Juliet -Coed-y-Dderwen Primary School.

 8 Tachwedd

Romeo and Juliet -Aberdare Community School.

The Tempest -Aberdare Town CW Primary School.

Macbeth - Oaklands Primary School

Hamlet - Hirwaun Primary School.

ident/coliseumCreated with sketchtool.ident/parkdareCreated with sketchtool.

Croeso!

Ble clywsoch chi am Theatrau Rhondda Cynon Taf?

Diolch

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i un o'n theatrau yn fuan.

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.