Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

Secret Life Of Pets 2 (U)

Sinema
Secret Life Of Pets 2 (U)

Dydd Gwener 2 Awst - Dydd Sadwrn 3 Awst

Y Parc a'r Dâr

Tocynnau - £6.15
Gostyngiadau - £3.70
Tocyn Teulu - £14.80

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Ydych chi erioed wedi meddwl am yr hyn mae'ch anifeiliaid anwes yn ei wneud pan dydych chi ddim gartref? Mae'r ffilm yn dilyn anturiaethau Max, Chloe, Snowball, Daisy a'i ffrindiau ac yn cynnwys lleisiau Lake Bell, Tiffany Haddish, Patton Oswalt, a Kevin Hart.

Mae The Secret Life of Pets 2 yn berffaith ar gyfer y teulu cyfan, ac mae'r un mor ddoniol â'r ffilm gyntaf!

Perfformiadau

  • Dydd Gwener 2 Awst 2019 7:00pm
  • Dydd Sadwrn 3 Awst 2019 2:30pm
Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres
ident/coliseumCreated with sketchtool.ident/parkdareCreated with sketchtool.

Croeso!

Ble clywsoch chi am Theatrau Rhondda Cynon Taf?

Diolch

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i un o'n theatrau yn fuan.

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.