Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

Russell Kane - The Fast and the Curious

Comedi
Russell Kane - The Fast and the Curious

Dydd Sadwrn 14 Mawrth 8.00pm

Y Parc a'r Dâr

Tocynnau - £20.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

ar werth am 11.00am ar dydd Mawrth 11 Tachwedd.

DYDDIADAU NEWYDD I DAITH 2020 YN SGIL GALW ARUTHROL

Mae Russell Kane yn ei ôl, gyda sioe deithio newydd sbon, hir-ddisgwyliedig. Gyda mwy o egni na ffatri Duracell, byddwch chi'n chwerthin tan fod eich ochrau'n brifo wrth i Russell wibio drwy hanesion ei fywyd carwriaethol a theuluol - gan brofi unwaith eto bod y rhai cyflym a chwilfrydig yn ein plith ni yn gweld mwy o bethau ac yn llwyddo i wireddu mwy!

Ac yntau wedi ennill gwobrau lu, mae'r digrifwr, cyflwynydd, actor, awdur a sgriptiwr Russell Kane yn fwyaf adnabyddus am raglen Stupid Man, Smart Phone ac am gyflwyno tair cyfres o Live At The Electric ar BBC Three. Mae Russell hefyd wedi ymddangos ar Live At The Apollo BBC1, Unzipped ar BBC Three, Celebrity Juice ac I'm a Celebrity... Get Me Out of Here Now ar ITV2.

Russell oedd y digrifwr cyntaf i ennill Gwobr Caeredin a Gwobr Barry Gŵyl Gomedi Melbourne yn yr un flwyddyn, yn 2010.

Yn addas ar gyfer: Oed 14+ (Disgresiwn Rhieni) Yn debygol o gynnwys rhegi a chynnwys sy'n addas i oedolion yn unig

Perfformiadau

  • Dydd Sadwrn 14 Mawrth 2020 8:00pm
Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres
ident/coliseumCreated with sketchtool.ident/parkdareCreated with sketchtool.

Croeso!

Ble clywsoch chi am Theatrau Rhondda Cynon Taf?

Diolch

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i un o'n theatrau yn fuan.

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.