Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

Ruby Turner

Cerddoriaeth
Ruby Turner

Dydd Gwener 18 Ionawr 8.00pm

Y Colisëwm

Tocynnau - £22.50

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Tocynnau ar weth Dydd Gwener 14 Medi 11.00am.

Byddwch yn barod i gael eich syfrdanu gan un o'n hoff sêr canu'r enaid a chanu hwyl. Mae Ruby Turner yn enwog am ei llwyddiant gyda'r caneuon If You're Ready (Come Go With Me), I'd Rather Go Blind, ac It's Gonna Be Alright, a gyrhaeddodd frig y siartiau yn America. Mae'r gantores-gyfansoddwraig yma wedi'i bendithio â llais nefolaidd.

Mae hi'n perfformio'n rheolaidd gyda Jools Holland's R&B Orchestra, ac mae hi wedi canu gyda phawb o Brian Ferry i Mick Jagger. Os dydych erioed wedi ei gweld hi'n fyw o'r blaen, dydych chi ddim yn gwybod beth rydych chi'n ei golli!

P'un a yw hi'n canu baled angerddol neu gân rythmig, mae Ruby yn wefreiddiol!

‘Soul, Gospel and R&B : Ruby Turner is truly the genuine article” The Guardian

Perfformiadau

  • Dydd Gwener 18 Ionawr 2019 8:00pm
ident/coliseumCreated with sketchtool.ident/parkdareCreated with sketchtool.

Croeso!

Ble clywsoch chi am Theatrau Rhondda Cynon Taf?

Diolch

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i un o'n theatrau yn fuan.

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.