Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

Ballet Cymru: Romeo a Juliet

Dawnsio
Ballet Cymru: Romeo a Juliet

Dydd Mawrth 8 Hydref 7.30pm

Y Parc a'r Dâr

Tocynnau - £14.00
Gostyngiadau - £12.00
Grwpiau ysgol - £7.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Y Cynhyrchiad Dawns Gorau ar Raddfa Fawr, Gwobrau Theatr Cymru

“From forth the fatal loins of these two foes

A pair of star-crossed lovers take their life”

Mae cwmni buddugol Gwobr Cylch y Beirniaid, Ballet Cymru, yn cyflwyno addasiad eithriadol o gampwaith Shakespeare, Romeo and Juliet.

Mae ymladd dwys, deuawdau angerddol a themâu cyffredinol yn atseinio trwy goreograffi dramatig a thelynegol. Mae’r gwisgoedd cywrain a’r tafluniadau fideo eithriadol yn creu byd o berygl a chyffro, lle caiff dau gariad ifanc eu dal mewn hen elyniaeth.

Dyma gydweithrediad dynamig ac unigryw rhwng tri o sefydliadau celfyddydau amlwg Cymru, Ballet Cymru, Coreo Cymru a Theatr Glan-yr-afon yng Nghasnewydd.

Perfformiadau

  • Dydd Mawrth 8 Hydref 2019 7:30pm
Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres
ident/coliseumCreated with sketchtool.ident/parkdareCreated with sketchtool.

Croeso!

Ble clywsoch chi am Theatrau Rhondda Cynon Taf?

Diolch

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i un o'n theatrau yn fuan.

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.