Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

Wedi'i ad-drefnu Robert White: Tank Top Tour 2

Comedi
Wedi'i ad-drefnu Robert White: Tank Top Tour 2

Dydd Gwener 26 Chwefror 7.30pm

Y Colisëwm

Tocynnau - £19.50

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Mae'r achlysuron yma'n cael eu haildrefnu. Mae'r holl docynnau a gafodd eu prynu ar gyfer y dyddiad gwreiddiol yn ddilys ar gyfer y dyddiad newydd.


Robert White y digrifwr. Hoyw. Ag awtistiaeth. Yn canu'r offeryn llawfwrdd. Ydych chi'n ei gofio o Britain's Got Talent 2018? Mae wedi dychwelyd o'i daith gyntaf y llynedd ac yn dod â'i fath unigryw o gomedi cerddorol. Y tro yma, bydd yr awr llawn chwerthin yn fwy dwys, gydag agoriad llygad ar ei fywyd personol a thancdop newydd sbon. Dim ond fe, rhai jôcs a chaneuon, offeryn llawfwrdd a phenbleth personol neu berl comedïaidd, neu ddau.

Mae'n debyg mai Robert yw'r unig ddigrifwr sydd â syndrom Asperger a dyslecsia, yn hoyw, yn chwarter Cymro, ac sydd â bysedd traed gweog. Yn y sioe yma, mae White yn dod â mwy o'r hwyl a weloch chi ar y teledu... yn ogystal â darnau drwg ychwanegol.

Oed 16+

“Pitch-perfect delivery…Just brilliant” ★★★★ Chortle

“Jaw-dropping riot” ★★★★ The List

“Robert White tries hard – and spectacularly succeeds” ★★★★ ThreeWeeks

Perfformiadau

  • Dydd Gwener 26 Chwefror 2021 7:30pm
Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres
#}

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.