Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

Red Joan (12A)

Sinema
Red Joan (12A)

Dydd Mawrth 18 Mehefin - Dydd Mercher 19 Mehefin

Y Colisëwm

Tocynnau - £6.15
Gostyngiadau - £3.70
Tocyn Teulu - £14.80

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Caiff ymddeoliad tawel Joan Stanley ei droi ben i waered pan ddaw ei gorffennol twyllodrus i'r amlwg wrth iddi gael ei harestio gan MI5. Ar ôl gweithio ar arfau niwclear y DU tra'n ysbïwraig i'r KGB dros 50 mlynedd yn ôl, edrychai Joan yn ôl ar ei bywyd, gan hel meddyliau am ei phenderfyniadau a'r canlyniadau roedd yn rhaid iddi hi eu derbyn.

Mae'r ddrama wleidyddol yma'n seiliedig ar stori go iawn, ac yn cynnwys perfformiadau gan Judi Dench, Sophie Cookson a Stephen Campbell Moore. Cafodd hi ei chyfarwyddo gan Trevor Nunn, sydd wedi ennill gwobr Olivier.

Perfformiadau

  • Dydd Mawrth 18 Mehefin 2019 7:30pm
  • Dydd Mercher 19 Mehefin 2019 7:30pm
Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres
ident/coliseumCreated with sketchtool.ident/parkdareCreated with sketchtool.

Croeso!

Ble clywsoch chi am Theatrau Rhondda Cynon Taf?

Diolch

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i un o'n theatrau yn fuan.

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.