Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

Quadrophenia the Album - Live!

Cerddoriaeth
Quadrophenia the Album - Live!
Quadrophenia Live Bedford Photo

Dydd Gwener 25 Ionawr 7.30pm

Y Colisëwm

Tocynnau - £22.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Perfformiad gan The Goldhawks.

Yn y cynhyrchiad yma mae band o 8 o berfformwyr deinamig yn cyflwyno perfformiad byw syfrdanol o albwm llwyddiannus byd-enwog The Who, Quadrophenia. Yn ôl y Sunday Times mae'r sioe yn "mighty, moving and unstoppable". O'r cychwyn cyntaf, mae perfformiadau wedi derbyn cymeradwyaeth wresog gan gynulleidfaoedd.

Yn ogystal â pherfformiad meistrolgar sy'n efelychu sŵn unigryw The Who ac yn gwneud cyfiawnder ag emosiwn, tensiwn a phŵer y gerddoriaeth, bydd sgrin fawr ar gefn y llwyfan yn dangos ffilmiau archifol cyffrous a gafaelgar.

I sicrhau eich bod yn gadael ar ben eich digon, bydd y band yn perfformio rhai o glasuron The Who ar ddiwedd y sioe.

"Brilliant, a triumph for rock history. Well deserved standing ovation at the end.” Bedford Today

Perfformiadau

  • Dydd Gwener 25 Ionawr 2019 7:30pm
ident/coliseumCreated with sketchtool.ident/parkdareCreated with sketchtool.

Croeso!

Ble clywsoch chi am Theatrau Rhondda Cynon Taf?

Diolch

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i un o'n theatrau yn fuan.

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.