Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

Open art Surgery

Dawnsio
Open art Surgery

Dydd Gwener 22 Mawrth 7.00pm

Y Parc a'r Dâr

Tocynnau - £5.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Mae ‘Open Art Surgery’ yn dadansoddi ac archwilio theatr hip hop. Ei nod yw torri’r bedwaredd wal ac arddangos talent go iawn a gwaith newydd.

Mae'n cynnig cyfle i gwmnïau a pherfformwyr theatr hip hop, gan gynnwys dawnswyr, cerddorion, arweinwyr cerddorol ac artistiaid gweledol, ddatblygu ac arbrofi gyda syniadau newydd, rhannu gwaith newydd yn gyhoeddus a derbyn mentora gan grefftwyr theatr hip hop profiadol.

Bydd y sawl sy’n cymryd rhan yn treulio wythnos yn ymgymryd â gweithdai ac yn creu gyda’r mentor Jonzi D. Mae ‘Open Art Surgery’ yn gyfle i artistiaid gymryd risgiau creadigol, rhoi cynnig ar rywbeth gwahanol neu roi syniadau ar brawf, heb bwysiau i greu cynnyrch terfynol.

Ar ddiwedd yr wythnos bydd modd i’r sawl sy’n cymryd rhan rannu a thrafod eu gwaith, ynghyd â rhoi perfformiad byw yn Theatr y Parc a’r Dâr gyda Jonzi D yn cyflwyno. Bydd Jonzi D yn rhoi cyfle i’r gynulleidfa holi cwestiynau a rhoi barn ar y gwaith newydd. Bydd hyn yn gyfle i’r gynulleidfa ddeall meddylfryd yr artistiaid, tra y bydd hefyd yn cynnig cyfle unigryw i’r artistiaid eu hunain holi cwestiynau i’w cynulleidfa.

Perfformiadau

  • Dydd Gwener 22 Mawrth 2019 7:00pm
Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres
ident/coliseumCreated with sketchtool.ident/parkdareCreated with sketchtool.

Croeso!

Ble clywsoch chi am Theatrau Rhondda Cynon Taf?

Diolch

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i un o'n theatrau yn fuan.

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.