Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

One Night In Dublin

Canolfan: Y Colisëwm Dyddiad: 18 Mawrth 2022 Celfyddydau: Cerddoriaeth
One Night In Dublin

Perfformiadau

  • Dydd Gwener 18 Mawrth 2022 7:30pm

Dathliad gogoneddus o gerddoriaeth Iwerddon.

Gadewch i ni eich cludo i Dafarn Murphy's lle mae'r band The Wild Murphys yn barod i godi'r to gyda llond trol o ganeuon poblogaidd Gwyddelig gan The Pogues, The Dubliners, The Fureys, The Saw Doctors a Van Morrison.

Ymunwch yn y craic wrth i'r band arobryn o saith Gwyddel ddathlu campweithiau Gwyddelig gan gynnwys Galway Girl, Tell Me Ma, Dirty Old Town, The Irish Rover, Brown Eyed Girl, Seven Drunken Nights, Sally MacLennane, When You Were Sweet Sixteen, Whiskey in the Jar, Wild Rover a Molly Malone.

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.