Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

Wedi'i ad-drefnu: Milkshake! Live

Milkshake Monkey's Musical.

Canolfan: Y Colisëwm Dyddiad: 10 Hydref 2021 Celfyddydau: Achlysuron i Blant
Wedi'i ad-drefnu: Milkshake! Live
Milkshake Monkey
Milkshake Wsm 26
Milkshake Wsm 59
Milkshake Wsm 63
Milkshake Wsm 70
Mm Musical 105

Perfformiadau

  • Dydd Sul 10 Hydref 2021 3:30pm

Mae'r achlysuron yma'n cael eu haildrefnu. Mae'r holl docynnau a gafodd eu prynu ar gyfer y dyddiad gwreiddiol yn ddilys ar gyfer y dyddiad newydd.

Mae Milkshake Monkey ar bigau'r drain i gyflwyno'i sioe gerdd newydd sbon i chi! Ond mae ofn y llwyfan arno, felly mae ei ffrindiau'n dod i'w helpu, i greu'r sioe fwyaf syfrdanol erioed!

Dewch i fod yn rhan o'r sioe – byddwch chi'n dysgu'r caneuon a'r dawnsiau gwych gyda chymeriadau Milkshake wrth i'r gerddoriaeth, y goleuadau a'r gwisgoedd gyfuno i greu profiad anhygoel. Gyda ffrindiau Milkshake, mae unrhyw beth yn bosibl.

Bydd Sam Tân, Noddy, Shimmer a Shine, Digby Dragon, Wissper, Nella the Princess Knight a'r Floogals yno hefyd, ynghyd â dau o gyflwynwyr Milkshake. Cewch chi gymaint o hwyl wrth wylio'r sioe newydd sbon yma, bydd pawb ar eu traed!

Dyma sioe wych i'r teulu cyfan - peidiwch â cholli'r cyfle i'w gweld!

Channel 5: *Bydd sioe Milkshake Live yn cynnwys 2 o Gyflwynwyr Milkshake. Mae'n bosibl y bydd Jen, Derek, Kemi, Amy, Olivia, Sita, David, Nathan a Kiera yn ymddangos mewn lleoliadau penodol yn unig. © Channel 5 Broadcasting Limited 2018. Cedwir pob hawl. © 2018 Prism Art & Design Limited. © Fizzy Productions Ltd. Cedwir pob hawl. Wissper 2 Limited / M4E. © 2015 - 2018 Universal Kids Media Productions LLC and Rightsco TV Limited © 2018 Viacom International Inc. Cedwir pob hawl. Mae Nickelodeon, Nella The Princess Knight a'r holl deitlau, logos a chymeriadau cysylltiedig yn nodau masnach Viacom International Inc. © 2018 Viacom International Inc. Cedwir pob hawl. Mae Nickelodeon, Shimmer a Shine a'r holl deitlau, logos a chymeriadau cysylltiedig yn nodau masnach Viacom International Inc. NODDY® Toyland® Noddy yn Toyland ™ © 2018 Chorion Rights Limited. Cedwir pob hawl.

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.