Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

Mike Peters presents The Alarm Hurricane Of Change Acoustic Tour 2019

Cerddoriaeth
Mike Peters presents The Alarm Hurricane Of Change Acoustic Tour 2019

Dydd Iau 3 Hydref 7.30pm

Y Colisëwm

Tocynnau - £18.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Mae Mike Peters, canwr arweiniol a chyfansoddwr The Alarm, yn dychwelyd i Theatr y Colisëwm ar gyfer The Alarm - Hurricane of Change 30th Anniversary Acoustic Tour.

Mae'r sioe deithiol yn talu teyrnged i dri albwm The Alarm o ddiwedd yr 1980au; Eye Of The Hurricane, Electric Folklore a Change. Bydd yn cynnwys darlleniadau acwstig o rai o ganeuon enwocaf The Alarm fel Rain In The Summertime (1987 - Siartiau'r 20 Gorau'n Rhyngwladol), Sold Me Down The River (1989 - Can Roc Gorau yn y UDA) a A New South Wales (1990 - Siartiau'r 40 Gorau'r DU), ynghyd â detholiad o ganeuon ysgubol The Alarm o'u halbwm byw ym 1988, Electric Folklore.

Perfformiadau

  • Dydd Iau 3 Hydref 2019 7:30pm
Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres
ident/coliseumCreated with sketchtool.ident/parkdareCreated with sketchtool.

Croeso!

Ble clywsoch chi am Theatrau Rhondda Cynon Taf?

Diolch

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i un o'n theatrau yn fuan.

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.