Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

Merrill Osmond

Greatest Hits & More

Canolfan: Y Colisëwm Dyddiad: 7 Hydref 2022 Celfyddydau: Cerddoriaeth
Merrill Osmond

Perfformiadau

  • Dydd Gwener 7 Hydref 2022 7:30pm

Bydd Merrill Osmond yn perfformio caneuon mwyaf poblogaidd The Osmonds ac yn siarad am ei brofiadau o gael ei fagu yn rhan o un o fandiau mwyaf y byd, ac am y bobl enwog mae wedi cwrdd â nhw ar hyd y ffordd.

Yn ogystal â bod yn brif ganwr teulu enwog yr Osmonds, mae Merrill hefyd yn unawdydd sydd wedi hen ennill ei blwyf. Mae wedi perfformio mewn nifer o leoliadau mawr ledled y byd, wedi bod yn brif ganwr 27 o recordiau Aur, ac wedi cynhyrchu ac ysgrifennu cerddoriaeth a geiriau pum record aeth i frig y siartiau.

Llais anhygoel Merrill sydd i'w glywed ar ganeuon poblogaidd megis One Bad Apple, Let Me In, Love Me For A Reason, Goin' Home, The Proud One, I Can't Stop, Having A Party a Crazy Horses.

Bydd deiliaid tocynnau VIP yn manteisio ar y canlynol:

Seddi gorau yn rhesi blaen y stondinau

• Mynediad i'r sesiwn profi sain am 5.00pm

• Cael cymryd rhan mewn sesiwn holi ac ateb cyn y sioe a chyfle i gael llun gyda Merrill.

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.