Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

Max Boyce

Amrywiaeth/Adloniant Ysgafn
Max Boyce
Mae’r digwyddiad yma wedi dod i ben

Y Colisëwm

Tocynnau - £27.50

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Mae Max Boyce wedi bod yn diddanu pobl ar draws y byd i gyd ers dros 40 mlynedd, diolch i'w allu unigryw i beintio lluniau â geiriau ac â chân. Mae cynulleidfa ifanc newydd wedi darganfod y diddanwr neilltuol yma'n ddiweddar, gan ei gymryd i'w mynwes a'i wneud yn wir arwr gwerin ein dydd.

Nid oes angen cyflwyniad ar berfformiadau byw Max; ac mae ymateb brwd a gwresog ei gynulleidfaoedd yn adrodd cyfrolau. Peidiwch â cholli'r cyfle i fwynhau'r profiad unigryw o weld Max Boyce yn fyw ar y llwyfan, a chael dweud, “I Was There!”

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres
ident/coliseumCreated with sketchtool.ident/parkdareCreated with sketchtool.

Croeso!

Ble clywsoch chi am Theatrau Rhondda Cynon Taf?

Diolch

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i un o'n theatrau yn fuan.

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.