Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

Max Boyce

Amrywiaeth/Adloniant Ysgafn
Max Boyce

Dydd Sadwrn 12 Hydref 7.30pm

Y Parc a'r Dâr

Tocynnau - £28.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Mae Max yn ôl!

Yn dilyn cyfres o berfformiadau enfawr yn 2018, bydd taith Max Boyce yn parhau yn ystod Hydref 2019 yn dilyn galw mawr gan y cyhoedd!

Mae Max Boyce wedi bod yn diddannu pobl ar draws y byd am dros 40 blynedd, gyda'i allu i baentio darlun gan ddefnyddio geiriau a chân. Mae cynulleidfa ifanc newydd wedi dysgu am y diddanwr eithriadol yma, gan ei groesawu a'i wneud yn arwr gwerin modern.

Does dim angen cyflwyno perfformiadau byw Max; mae ymatebion y cynulleidfaoedd a'r cymeradwyaethau yn dweud y cyfan. Peidiwch â methu'r cyfle i fwynhau'r profiad unigryw o weld Max Boyce yn fyw mewn cyngerdd, a gallu dweud "I Was There!"

Perfformiadau

  • Dydd Sadwrn 12 Hydref 2019 7:30pm
Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres
ident/coliseumCreated with sketchtool.ident/parkdareCreated with sketchtool.

Croeso!

Ble clywsoch chi am Theatrau Rhondda Cynon Taf?

Diolch

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i un o'n theatrau yn fuan.

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.