Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

Magnum

Cerddoriaeth
Magnum

Dydd Mercher 5 Mehefin 7.30pm

Y Colisëwm

Tocynnau - £24.50

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

+ cymorth gan wadd arbennig Hand of Dimes.

Daeth Magnum at ei gilydd yng Nghanolbarth Lloegr yn ystod canol y 70au. O hynny ymlaen roedden nhw'n enwau cyfarwydd ymhlith 40 uchaf y siartiau caneuon sengl ac albymau. Rhyddhaon nhw eu halbwm cyntaf 'Kingdom Of Madness' ym 1978, ac yn 2018, rhyddhaon nhw eu 20fed albwm stiwdio, 'Lost on the Road to Eternity'.

Eu halbwm Wings Of Heaven ym 1988 oedd y prif reswm daeth y band i'r brif ffrwd, gan gyrraedd aur, ac ymddangos ymhlith y 5 uchaf yn siartiau'r Deyrnas Unedig; yn ogystal â chyflwyno 3 chân ysgubol a gyrhaeddodd siartiau'r 30 uchaf - Days Of No Trust, Start Talkin' Love a It Must Have Been Love.

Perfformiadau

  • Dydd Mercher 5 Mehefin 2019 7:30pm
Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres
ident/coliseumCreated with sketchtool.ident/parkdareCreated with sketchtool.

Croeso!

Ble clywsoch chi am Theatrau Rhondda Cynon Taf?

Diolch

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i un o'n theatrau yn fuan.

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.