Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

Louder is Not Always Clearer

Drama
Louder is Not Always Clearer

Dydd Iau 24 Hydref 7.30pm

Y Parc a'r Dâr

Tocynnau - £10.00
Gostyngiadau - £8.00
Grwpiau ysgol (dim ar-lein) - £5.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

A Mr and Mrs Clark Production

Athro, arweinydd gweithdai, cefnogwr pêl-droed, tad a mynychwr gwyliau cerddoriaeth yw Jonny. Mae Jonny yn fyddar. Mae'r stori ddoniol a gwefreiddiol yma sy'n portreadu bregusrwydd dyn byddar, wedi'i chreu a'i pherfformio gan ddyn byddar.

Dyma brofiad emosiynol sy'n rhoi llawer o oleuni ar gyfer cynulleidfa â chlyw. Mae'r sioe yn adrodd hanes camddealltwriaeth ac unigedd a fydd yn gyfarwydd iawn i unigolion y gynulleidfa sy'n fyddar. Dyma stori ddoniol ac ar adegau'n stori ddwysbigol sy'n adrodd hanes ymdrech un dyn i ymdopi, dod yn rhan o'r gymuned a chael ei dderbyn.

Mae Mr and Mrs Clark yn creu perfformiadau newydd sy'n ysgogi'r meddwl ac sy'n cynnwys cynulleidfaoedd ac yn eu hadlonni.

Cefnogwyd gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Canolfan Gelfyddydau Chapter, Theatr Genedlaethol Cymru.

11 oed neu'n hŷn

Mae'r sioe yn hygyrch i bobl B/byddar, trwm eu clyw a phobl â chlyw trwy ddefnyddio'r iaith Saesneg, Iaith Arwyddion Prydain a chapsiynau creadigol.

Perfformiadau

  • Dydd Iau 24 Hydref 2019 7:30pm
Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres
ident/coliseumCreated with sketchtool.ident/parkdareCreated with sketchtool.

Croeso!

Ble clywsoch chi am Theatrau Rhondda Cynon Taf?

Diolch

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i un o'n theatrau yn fuan.

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.