Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

Les McKeown's Bay City Rollers

Cerddoriaeth
Les McKeown's Bay City Rollers

Dydd Gwener 25 Hydref 7.30pm

Y Colisëwm

Tocynnau - £23.50

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Rollermania 2019

Mae Les McKeown, o'r eiconig Bay City Rollers, yn ôl yn Theatr y Colisëwm gyda'i sioe wych unwaith eto!

Mae sioe Les McKeown yn addo bod yn daith unigryw yn ôl i'r 1970au. Yn ôl i'r oes pan fu Les a'i fand go arbennig ar frig siartiau pop y byd, a lle daeth cerddoriaeth y Bay City Rollers yn drac sain i genhedlaeth o bobl ifainc.

Daw Les â ni yn ôl i ganol hwyl a chyffro 'Rollermania', drwyberfformio holl glasuron y grŵp, gan gynnwys Bye Bye Baby, Shang-a-Lang, Remember, Summerlove Sensation a Give A Little Love. Bydd hefyd yn cyflwyno caneuon o'i albwm newydd "Lost Songs".

Mae Bay City Rollers Les McKeown yn dod ag egni newydd i'w holl ganeuon poblogaidd.


Perfformiadau

  • Dydd Gwener 25 Hydref 2019 7:30pm
Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres
ident/coliseumCreated with sketchtool.ident/parkdareCreated with sketchtool.

Croeso!

Ble clywsoch chi am Theatrau Rhondda Cynon Taf?

Diolch

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i un o'n theatrau yn fuan.

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.