Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

Lee Gilbert -Live at the Park & Dare

Canolfan: Y Parc a'r Dâr Dyddiad: 13 Mawrth 2022 Celfyddydau: Cerddoriaeth
Lee Gilbert -Live at the Park & Dare

Perfformiadau

  • Dydd Sul 13 Mawrth 2022 7:00pm

Mae canwr mwyaf adnabyddus Cwm Rhondda, Lee Gilbert, yn dychwelyd i Theatr y Parc a'r Dâr y gwanwyn hwn gyda'i sioe newydd sbon. Gan ddathlu 30 mlynedd yn y byd adloniant, mae'n dychwelyd i'w hoff theatr ac i'r cynulleidfaoedd sydd wedi ei gefnogi ar hyd y ffordd.

Ynghyd â band saith person syfrdanol, cewch ddisgwyl clywed clasuron adnabyddus ochr yn ochr â chaneuon gwreiddiol newydd o'i albwm newydd 'Take Me As I Am'.

Mae sioeau Lee bob amser yn llawer o hwyl. Gyda chymysgedd o ganeuon egnïol, baledi pwerus a chaneuon pop, byddwch chi'n canu a dawnsio iddyn nhw drwy'r nos.

Bydd y sêr canu Gwyddelig ifainc Bello Duo yn ymuno â Lee ar y llwyfan un rhan o'u taith ledled y DU.

Dyma'r un sioe theatr y flwyddyn yma dydych chi ddim am ei cholli!

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.