Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

Kinky Boots - The Musical

Cerddoriaeth, Sinema
Kinky Boots - The Musical
Ensemble2
Ensemble3
Lauren
Matt Henry Lola Killian Donnelly Charlie2
Matt Henry Lola2
Matt Henry Lola3
Matt Henry Lola4

Dydd Gwener 7 Chwefror 7.00pm

Y Colisëwm

Tocynnau - £12.50
Gostyngiadau - £10.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Sioe Gerdd wedi'i recordio – wedi'i recordio'n fyw ar gyfer y sgrin fawr.

Mae Sioe Gerdd Kinky Boots, wedi'i ffilmio'n fyw o Theatr Adelphi, Llundain, yn camu'n falch i'r sgrîn fawr!

Mae'r sioe gerdd sydd wedi ennill gwobrau Tony, Grammy ac Olivier, Kinky Boots, yn mentro draw â sigl a swae o Theatr Adelphi Llundain. Dyma stori ysbrydoledig sy'n seiliedig ar ddigwyddiadau go iawn ac yn cynnwys caneuon gan yr eicon bop Cindy Lauper (enillydd gwobrau Grammy a Tony), llyfr gan y dramodydd Broadway enwog Harvey Fierstein, gyda Jerry Mitchell wrth y llyw yn gyfrifol am gyfarwyddo a'r coreograffi.

Mae Charlie (Killian Donnelly) yn berchen ar ffatri ac mae'n ei chael hi'n anodd cadw'r busnes teuluol i fynd. Mae Lola (Matt Henry) yn ddiddanwr o fri sy'n cynnig syniad hynod gyffrous. Gan ddangos rhyw faint o drugaredd a chyda lot o ddysgu o'r newydd, mae'r ddeuawd annisgwyl yma'n gwneud y mwyaf o'u gwahaniaethau ac yn cynhyrchu stiletos cryfion fel na welodd y byd erioed o'r blaen!

Union hyd: 133 munud

Perfformiadau

  • Dydd Gwener 7 Chwefror 2020 7:00pm
Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres
ident/coliseumCreated with sketchtool.ident/parkdareCreated with sketchtool.

Croeso!

Ble clywsoch chi am Theatrau Rhondda Cynon Taf?

Diolch

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i un o'n theatrau yn fuan.

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.