Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

It's My Shout Launch Event

Achlysur i'r Gymuned
It's My Shout Launch Event

Dydd Mercher 22 Ionawr 5.00pm

Y Parc a'r Dâr

Achlysur am ddim - Dim tocynnau

Dewch yn llu!

Oes gennych chi ddiddordeb mewn ennill profiad yn y diwydiant Ffilmiau? Os felly, mae 'It's My Shout' yn berffaith ar eich cyfer chi.

'It's My Shout' yw cynllun hyfforddi am ddim ar gyfer pawb o bob oedran, sy'n agored i bobl greadigol ni waeth faint o brofiad sydd ganddyn nhw. P'un ai ydych chi'n chwilio am eich cam nesaf neu'ch cam cyntaf yn y diwydiant, mae yna rywbeth yma at ddant pawb.

Bob blwyddyn mae 'It's My Shout' yn cynhyrchu ffilmiau byr ar gyfer BBC Cymru, S4C, Llywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru. Maen nhw'n cynnig ystod eang o gyfleoedd yn y diwydiant creadigol, gan rannu profiadau, sgiliau a hyder â phawb. Maen nhw'n frwd iawn am fagu, datblygu a darganfod talent newydd.

Fel rhan o Gynllun yr Haf fe gewch chi gyfle i ennill profiad o weithio ar set ffilm, o flaen y camera yn ogystal â thu ôl iddo. Mae'r broses yma yn un anffurfiol, sy'n cynnwys sgwrs a sesiwn cofrestru gydag aelodau o garfan 'It's My Shout'.

Dewch yn llu i ddarganfod sut y gall 'It's My Shout' eich helpu i roi hwb i'ch gyrfa newydd heddiw.

Perfformiadau

  • Dydd Mercher 22 Ionawr 2020 5:00pm
Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres
ident/coliseumCreated with sketchtool.ident/parkdareCreated with sketchtool.

Croeso!

Ble clywsoch chi am Theatrau Rhondda Cynon Taf?

Diolch

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i un o'n theatrau yn fuan.

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.