Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

I Spy With My Little Eye

Canolfan: Y Colisëwm Dyddiad: 22 Ebrill 2022 Celfyddydau: Achlysuron i Blant
I Spy With My Little Eye

Perfformiadau

  • Dydd Gwener 22 Ebrill 2022 2:30pm

Yn seiliedig ar y llyfr lluniau gan Steven Lee

Cyflwyniad Theatr y Bobl

Mae Molly a Bingo y ci bach yn cael parti pen-blwydd a'r peth gorau yw – mae yna wahoddiad i chi!

Bydd helfa drysor wych, caneuon i bawb eu canu ar y cyd a llawer o gemau gwych i'w chwarae, gan gynnwys hoff gêm Molly, Rwy'n Gweld Gyda'm Llygad Fach i!

Felly gwisgwch eich dillad parti ac ymuno â ni am ddiwrnod llawn hud, hwyl a chwerthin – ac efallai y parti gorau erioed!

Bydd syrpréis melys a chyfle i dynnu lluniau gyda seren y sioe ar ôl y parti felly dewch a'ch camera!

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.