Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

Frankie's Guys

A Celebration of Frankie Valli & The Four Seasons.

Canolfan: Y Parc a'r Dâr Dyddiad: 28 Hydref 2022 Celfyddydau: Cerddoriaeth
Frankie's Guys
S737088
S737281
S737312
S737319
Frankies Guys 07
Frankies Guys 10

Perfformiadau

  • Dydd Gwener 28 Hydref 2022 7:30pm

Yn cynnwys sêr o'r sioe gerdd boblogaidd Jersey Boys, mae Frankie's Guys wedi dod yn enwog yn rhyngwladol am eu harmonïau lleisiol rhyfeddol, eu dawnsio slic, a'r awyrgylch drydanol sy'n eu dilyn nhw i'r llwyfan!

Mae band byw anhygoel yn cyfeilio'r sioe, ac mae pob un o ganeuon eiconig The Four Seasons i'w clywed - Big Girls Don't Cry, December 1963 (Oh What A Night), Sherry, Walk Like A Man, Can't Take My Eyes Off You, Grease, a llawer mwy!

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.