Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

Wedi'i ad-drefnu: Francis Rossi

I Talk Too Much

Canolfan: Y Parc a'r Dâr Dyddiad: 11 Awst 2021 Celfyddydau: Amrywiaeth/Adloniant Ysgafn
Wedi'i ad-drefnu: Francis Rossi

Perfformiadau

  • Dydd Mercher 11 Awst 2021 7:30pm

Mae'r achlysuron yma'n cael eu haildrefnu. Mae'r holl docynnau a gafodd eu prynu ar gyfer y dyddiad gwreiddiol yn ddilys ar gyfer y dyddiad newydd.

Bydd Francis Rossi, prif leisydd y band enwog Status Quo, yn rhannu cyfrinachau rhyfeddol am ei brofiad o 50 mlynedd a mwy yn y byd roc a rol wrth iddo gamu i'r llwyfan am noson bersonol.

Ymunwch â'r sefydlydd, y prif leisydd a'r gitarydd o Status Quo wrth iddo sôn am y damweiniau bach a'r anturiaethau o fywyd teithiol un o'r bandiau mwyaf poblogaidd erioed.

Mae Francis yn aelod go iawn o enwogion byd Roc Prydain. Canodd y geiriau cyntaf yn y gyngerdd Live Aid yn 1985, goroesodd cyfnod 'gorfodol' y maes roc a roll o alcohol a chyffuriau. Derbyniodd deitl Urdd yr Ymerodraeth Brydeinig yn 2010 ac wedi ennill gwobr 'BRIT' am ei Gyfraniad Anhygoel i'r byd Cerddoriaeth. Mae ei fand wedi gwerthu dros 120 miliwn o recordiau dros y byd i gyd.

Cewch ddisgwyl chwerthin, datguddiadau, straeon sy'n cynnwys rhai o enwogion y byd cerddoriaeth, clipiau fideo unigryw, darnau o'r hen ganeuon a noson wych.

Bydd yr awdur a'r darlledwr arobryn Mick Wall yn ymuno â Rossi ar y llwyfan, sydd wedi gwerthu dros filiwn o lyfrau.

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.