Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

Festival Of Remembrance

Cyngerdd
Festival Of Remembrance
Festival Of Remembrance 2016 Park Aand Dare 2
Festival Of Remembrance 2016 Park Aand Dare 30
Festival Of Remembrance 2016 Park Aand Dare 35
Festival Of Remembrance 2016 Park Aand Dare 38
Festival Of Remembrance 2016 Park Aand Dare 39

Dydd Sul 3 Tachwedd 6.30pm

Y Parc a'r Dâr

Tocynnau - £7.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Cyflwynir gan GBS Rhondda Cynon Taf mewn cydweithrediad â'r Lleng Brydeinig Frenhinol

Mae'r cyngerdd blynyddol yma yn coffáu ac yn anrhydeddu pawb sydd wedi colli eu bywydau wrth frwydro, ac mae'n brofiad difyr ac emosiynol.


Yn cynnwys Band Catrodol a Chorfflu Drymiau'r Cymry Brenhinol, gyda Chyfarwyddwr Cerddoriaeth, Uwchgapten Denis Burton MBE a pherfformiadau bywiog gan Gôr Meibion Morlais, mae'r perfformiad teimladwy yma yn gyfle i ddangos eich cefnogaeth i Gymuned y Lluoedd Arfog a chodi arian ar gyfer Apêl Pabi'r Lleng Brydeinig.

Perfformiadau

  • Dydd Sul 3 Tachwedd 2019 6:30pm
Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres
ident/coliseumCreated with sketchtool.ident/parkdareCreated with sketchtool.

Croeso!

Ble clywsoch chi am Theatrau Rhondda Cynon Taf?

Diolch

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i un o'n theatrau yn fuan.

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.