Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (12A)

Sinema
Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (12A)

Dydd Gwener 11 Ionawr - Dydd Sadwrn 12 Ionawr

Y Parc a'r Dâr

Tocynnau - £6.15
Gostyngiadau - £3.70
Tocyn Teulu - £14,.80

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Mae Albus Dumbledore yn gofyn am gymorth ei gyn-ddisgybl, Newt Scamander, mewn ymgais i ddifetha cynlluniau Grindelwald. Mae Grindelwald yn bwriadu magu dewiniaid pur i reoli dros holl fodau dynol di-hyd. Mae Scamander yn cytuno i helpu Dumbledore, er nad yw'n effro i'r holl beryglon sydd o'u blaenau nhw. Caiff ffiniau eu creu wrth i gariad a ffyddlondeb gael eu herio, hyd yn oed ymhlith gwir ffrindiau a theulu, ym myd rhanedig y dewiniaid.

Perfformiadau

  • Dydd Gwener 11 Ionawr 2019 7:00pm
  • Dydd Sadwrn 12 Ionawr 2019 2:30pm
ident/coliseumCreated with sketchtool.ident/parkdareCreated with sketchtool.

Croeso!

Ble clywsoch chi am Theatrau Rhondda Cynon Taf?

Diolch

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i un o'n theatrau yn fuan.

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.