Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

Faith - The George Michael Legacy

Cerddoriaeth
Faith - The George Michael Legacy

Dydd Gwener 13 Ebrill 7.30pm

Y Colisëwm

Tocynnau - £22.50

Caiff ffi archebu o £2.50 ei hychwanegu at bob archeb ar-lein

FAITH – THE GEORGE MICHAEL LEGACY

Dyma ddathliad syfrdanol o un o'r canwyr-gyfansoddwyr mwyaf a fu erioed. Yn ymddangos a pherfformio fydd act teyrnged George Michael rhyngwladol a'i fand wyth offeryn.

Dyma daith gerddorol drwy 35 o flynyddoedd o'r recordiau mwyaf llwyddiannus. Cawn ddilyn George o'i amser gyda band Wham! hyd at ei yrfa fel unawdydd. Fe welwn ffilm fideo ohono ar ei daith '25 Live', a dwy awr wefreiddiol o  ganeuon megis 'Club Tropicana', 'I’m Your Man', 'Faith', 'Fast love', 'Outside', 'Freedom', 'A Different Corner', 'Father Figure', 'Careless Whisper', a llawer iawn mwy.


Ydych chi'n un o'r selogion? Ydych chi'n gwybod y caneuon ar eich cof. Dewch gyda ni ar daith hud i ddathlu cynhysgaeth anhygoel George Michael i ni.

'Anhygoel o debyg i weld a chlywed y dyn ei hun yn canu.    

“Uncanny, looks and sounds like the real superstar”  Cylchgrawn 'The Stage'

Perfformiadau

  • Dydd Gwener 13 Ebrill 2018 7:30pm
ident/coliseumCreated with sketchtool.ident/parkdareCreated with sketchtool.

Croeso!

Ble clywsoch chi am Theatrau Rhondda Cynon Taf?

Diolch

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i un o'n theatrau yn fuan.

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.