Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

Doug Allan: Wild Images, Wild Life

Amrywiaeth/Adloniant Ysgafn
Doug Allan: Wild Images, Wild Life

Dydd Gwener 18 Hydref 7.30pm

Y Parc a'r Dâr

Tocynnau - £18.50
Gostyngiadau - £16.50

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

'Wildlife cameramen don’t come much more special than Doug Allan’ Sir David Attenborough

Ymunwch â'r dyn camera bywyd gwyllt, Doug Allan, sydd wedi ennill sawl gwobr, am noson o straeon o du ôl i’r camera sy'n addas ar gyfer y teulu cyfan. Bydd yn sôn am uchafbwyntiau o'i aseiniadau mwyaf heriol yn ystod 35 mlynedd yn ffilmio bywyd gwyllt ym mannau mwyaf anghysbell y Byd.

Darganfyddwch ai llewpardiaid eira neu forloi llewpard yw'r mwyaf brawychus, dysgwch sut i fynd yn agos at y pysgodyn mwyaf yn y môr ac os yw eich llygaid yn rhewi pan fydd y tymheredd yn cyrraedd 50 gradd dan y rhewbwynt.

Mae'r cyflwyniad newydd yma'n ôl-rhain siwrne personol Doug wrth iddo drafod sut mae ef wedi gweld llygredd a newid yn yr hinsawdd yn cael effaith ar y byd naturiol.

Bydd copïau o lyfr Doug, Freeze Frame, ar werth, yn ogystal â'i brintiau lliw o eirth gwynion, pengwiniaid a morloi.

Perfformiadau

  • Dydd Gwener 18 Hydref 2019 7:30pm
Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres
ident/coliseumCreated with sketchtool.ident/parkdareCreated with sketchtool.

Croeso!

Ble clywsoch chi am Theatrau Rhondda Cynon Taf?

Diolch

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i un o'n theatrau yn fuan.

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.