Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

Die Hard (15) - Classic Film Night

Sinema
Die Hard (15) - Classic Film Night

Dydd Iau 20 Rhagfyr 7.00pm

Y Colisëwm

Tocynnau - £6.15
Gostyngiadau - £3.70
Tocyn Telulu - £14.80

Caiff ffi archebu o £2.50 ei hychwanegu at bob archeb ar-lein

Mae John McClane, Ditectif o Ddinas Efrog Newydd, newydd gyrraedd Los Angeles i dreulio'r Nadolig gyda'i wraig. Yn anffodus, fydd e ddim yn Nadolig Llawen i bawb. Mae grŵp o derfysgwyr, dan arweiniad Hans Gruber, yn gwystlo pawb sydd yn adeilad Nakatomi Plaza. Heb fodd i fynd i mewn neu i adael yr adeilad, mae'n rhaid i McClane hatal y terfysgwyr - 12 ohonyn nhw!

Dylech chi ddisgwyl cyffro mawr!

Perfformiadau

  • Dydd Iau 20 Rhagfyr 2018 7:00pm
ident/coliseumCreated with sketchtool.ident/parkdareCreated with sketchtool.

Croeso!

Ble clywsoch chi am Theatrau Rhondda Cynon Taf?

Diolch

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i un o'n theatrau yn fuan.

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.