Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

Cracked

Drama
Cracked
Carvellpicks©Kirstenmcternan 006
Carvellpicks©Kirstenmcternan 008
Carvellpicks©Kirstenmcternan 012
Carvellpicks©Kirstenmcternan 016
Carvellpicks©Kirstenmcternan 018
Carvellpicks©Kirstenmcternan 021

Dydd Mawrth 5 Chwefror 7.30pm

Y Parc a'r Dâr

Tocynnau - £8.00
Grwpiau o 8+ (dim ar-lein) - £5.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Yn Y Lolfa

Cynhyrchiad Canolfan Gelfyddydau Pontardawe

Wedi'i ysgrifennu gan Emily Hinshelwood

Wedi'i gyfarwyddo gan Louise Osborn

Wedi'i gynllunio gan Becky Davies


Sut rydych chi'n gwybod oeich bod chi wedi croesi'r llinell?

Mae gan Mick Evans broblem. Mae ei ffrind dychmygol o'i blentyndod wedi dod yn bryfociwr.

Dydy'r system ddim yn addas ar gyfer pobl sydd ddim yn cydymffurfio; pobl fel Mick, pobl fel ei ddisgybl, Stewart Skinner.

Mae Cracked yn ddrama emosiynol, sy'n ysgogi meddwl am fregusrwydd a'r angen cyffredinol am gariad.

Yn cynnwys themâu aeddfed / iaith gref. Addas ar gyfer pobl 14 oed a hŷn

Cefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Llywodraeth Cymru a'r Loteri Cenedlaethol

Perfformiadau

  • Dydd Mawrth 5 Chwefror 2019 7:30pm
ident/coliseumCreated with sketchtool.ident/parkdareCreated with sketchtool.

Croeso!

Ble clywsoch chi am Theatrau Rhondda Cynon Taf?

Diolch

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i un o'n theatrau yn fuan.

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.