Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

Captain Flinn and The Pirate Dinosaurs: The Magic Cutlass

Achlysuron i Blant
Captain Flinn and The Pirate Dinosaurs: The Magic Cutlass
Flinn Cutlass Gail Harland 1
Flinn Cutlass Gail Harland 10
Flinn Cutlass Gail Harland 11
Flinn Cutlass Gail Harland 20
Flinn Cutlass Gail Harland 41

Dydd Sadwrn 5 Hydref 2.00pm

Y Colisëwm

Tocynnau - £12.50
Gostyngiadau - £10.50
Tocyn Teulu - £40.00

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Mae Captain Flinn yn barod am antur!

Mae cwmni theatr Les Petits yn dychwelyd gyda dilyniant i'w sioe lwyddiannus iawn, Captain Flinn and the Pirate Dinosaurs, sy'n seiliedig ar y llyfr gan Giles Andreae a Russell Ayto.

Mae Flinn yng nghanol sioe ei ysgol wrth i'w hen elyn, Mr T y tyranosor recs, ymddangos. Mae Mr T yn mynd â'i ffrindiau a'u gorfodi nhw i chwilio am y cleddyf hudol sy'n gwireddu unrhyw freuddwyd! Mae'r plant yn mynd am antur wych arall i fyd llawn dinosoriaid dichellgar, peryglon o dan y môr a sosejys drewllyd!

Pawb ar y llong! Byddwch yn barod am antur go iawn gyda môr-ladron!

Sioe ddelfrydol i blant 3+ oed

Perfformiadau

  • Dydd Sadwrn 5 Hydref 2019 2:00pm
Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres
ident/coliseumCreated with sketchtool.ident/parkdareCreated with sketchtool.

Croeso!

Ble clywsoch chi am Theatrau Rhondda Cynon Taf?

Diolch

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i un o'n theatrau yn fuan.

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.