Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

Back to The Future (PG) Noson Ffilm Glasur

Sinema
Back to The Future (PG) Noson Ffilm Glasur

Dydd Mercher 26 Medi 7.00pm

Y Colisëwm

Tocynnau - £6.15
Gostyngiadau - £3.70
Tocyn Teulu - £14.80

Codir ffi bwcio o £2.50 am drafodion ar-lein

Yn rhan o ddathliadau pen-blwydd Theatr y Colisëwm yn 80 oed!

Taniwch y "Flux Capacitor", arllwyswch wydraid o blwtoniwm, a sbardunwch y DeLorean i gyrraedd 88 milltir yr awr!

Dyma un o ffilmiau nodweddiadol yr 80au, sy'n gymysgedd o ffuglen wyddonol, antur, cariad ifanc a hwyl i'r teulu - ynghyd â thŵr cloc wedi'i daro gan fellten, dawns 'O Dan y Môr', a lori llawn tail.

Pe gallen ni wylio'r ffilm yma bob wythnos hyd dragwyddoldeb, bydden ni'n dal i'w charu. Methu aros!

Perfformiadau

  • Dydd Mercher 26 Medi 2018 7:00pm
ident/coliseumCreated with sketchtool.ident/parkdareCreated with sketchtool.

Croeso!

Ble clywsoch chi am Theatrau Rhondda Cynon Taf?

Diolch

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i un o'n theatrau yn fuan.

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.